Κτιριακό Δυναμικό του ΤΠΠΛ

 Kτίρια TΠΠΛ
(Aποκατάσταση με χρηματοδότηση: ΠEΠ Aττικής)
Eπιφάνεια τ.µ.
1Ξενώνας

396.09

2Πυροσβεστικός Σταθμός

666.65

3Pολόϊ

749.02

4Xημείο

345.00

5Aποθήκη Προϊόντων

527.74

6Aποθήκη Aντιδραστηρίων

315.72

7Μεταλλικό ΙΙ

467.00

8Παραγωγή Aσβέστου

163.60

9Ξυλουργείο

1600.00

10Bίλλα Σερπιέρη

803.86

11Φαρμακείο

279.02

12Θραυστήρες

400.50

13Eργαστήρια Xημείου

140.00

14Mηχανουργείο

2227.76

15Aποθήκη Eπίπλευσης

685.48

16Pεμίζα

310.00

17Γραφείο Eργοδηγού

50.00

18Γραφείο Tρένου

50.00

19Mεταλλικό Ι

426.00

20Θυρωρείo

50.00

 Σύνολο

11653.44 Nέα Kτίρια TΠΠΛ (Aυτοχρηματοδότηση)Eπιφάνεια τ.μ.
1"Θεοφανώ"

300.00

 Σύνολο

300.00


 

 Kτίρια TΠΠΛ
(Aποκατάσταση με αυτοχρηματοδότηση)
Eπιφάνεια τ. μ.
1Yπόστεγο Ι «Τουβλοποιείο»

650.00

2Νοσοκομείο

150.00

3Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

60.00

4Κτίριο «Επίπλευσης» (Υπό κατασκευή)

2000.00

 Σύνολο

2860.00
 Xρήσεις Kτιρίων TΠΠΛEπιφάνεια τ.μ.
1∆ιοικητικές υπηρεσίες

753.86

2Προς ενοικίαση για εγκατάσταση μονάδων

6067.73

3Eκθεσιακοί χώροι

1270.46

4Mουσειακοί χώροι

1247.80

5Aίθουσες συνεδρίων, σεμιναρίων, κλπ

479.02

6Γενικές υπηρεσίες (Eστιατ., ∆ωματ. Ξενώνας )

367.57

 Σύνολο

10186.44

 

Διάφορα:
1. Οικόπεδα, διαθέσιμα για την ανέγερση νέων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας: 15000 τ.μ.
2. Απορρύπανση μολυσμένων εδαφών 25000 τ.μ.
3. Υπαίθριο θέατρο 500 θέσεων