Εγκατεστημένες Εταιρείες

Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ε.Μ.Π
Η ΕΑΔΠ Ε.Μ.Π έχει αναλάβει την οργάνωση, τη διαχείριση και την λειτουργία του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου στην περιοχή του Λαυρίου σύμφωνα με την από 31/12/1992 σύμβαση μεταξύ του Ε.Μ Πολυτεχνείου και της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου με την οποία έγινε η παραχώρηση των ακινήτων των εγκαταστάσεων της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.(www.ltp.ntua.gr)

K.B. IMPULS HELLAS AE
Το 1998 ξεκίνησε στο Τ.Π.Π.Λ. τη λειτουργία του ο πρώτος ελληνικός ιδιωτικός επίγειος δορυφορικός σταθμός από την εταιρεία UNITEL HELLAS AE. Σήμερα οι εγκαταστάσεις έχουν περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας Κ.Β. Impuls Hellas και ο σταθμός παρέχει όλο το εύρος των δορυφορικών επικοινωνιών με δυνατότητα εκπομπής σε όλους τους δορυφόρους με πρόσβαση από την Ελλάδα.(www.kbihellas.com)

ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ
Η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή νέων υλικών μεταλλουργίας με έμφαση στα προϊόντα του θερμικού ψεκασμού με πλάσμα, επιφανειακές κατεργασίες μετάλλων, τεχνολογία πλάσματος, πυρόλυση. Η εταιρεία αυτή παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κατασκευαστικό κλάδο σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που κύρια σχετίζεται με τη βελτίωση των επιφανειακών χαρακτηριστικών διαφόρων εξαρτημάτων και στοιχείων κατασκευών. (www.pyrogenesis-sa.gr)

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
Αποτελεί μοναδική περίπτωση εργαστηρίου εξειδικευμένου σε περιβαλλοντικές μετρήσεις στην Ελλάδα. Το εργαστήριο αυτό παρέχει σε αυτή τη φάση τις υπηρεσίες του αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου «Εξυγίανση εδαφών και συμπληρωματικά έργα στο Τ.Π.Π.Λ.». (www.ltp.ntua.gr) 

Εργαστήριο Δοκιμών και Ελέγχων ATP
Ελέγχει και πιστοποιεί την καταλληλότητα των μέσων διακίνησης υπό ψύξη ευπαθών τροφίμων στις διεθνείς μεταφορές, όπως αυτοκίνητα-ψυγεία και container, δεξαμενές μεταφοράς υγρών τροφίμων, κ.ά. Εντός ψυκτικής σήραγγας μήκους 22m ελέγχεται κατά περίπτωση α) η μονωτική επάρκεια της θερμικής μόνωσης των αυτοκινήτων-ψυγείων, containers, και δεξαμενών, β) η ψυκτική ικανότητα των συσκευών ψύξης-θέρμανσης που διαθέτουν τα ψυγεία αυτά, και γ) μετράται επακριβώς ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας ‘’k’’ του θερμοστατικού θαλάμου των δοκιμίων. Οι εκάστοτε επιθυμητές συνθήκες εντός της ψυκτικής σήραγγας επιτυγχάνονται με την διακίνηση 150.000 m3/h αέρα πλήρως κλιματιζόμενου, σύμφωνα με τις διεθνώς ορισθείσες συνθήκες και διαδικασίες μέτρησης που καθορίζονται στην Διεθνή Συμφωνία ΑΤΡ.
Η Μονάδα ΑΤΡ του Λαυρίου, ανήκει στο ’’Εργαστήριο Δοκιμών και Ελέγχων ΑΤΡ’’ του ΕΜΠ, που διαθέτει και μία δεύτερη Εργαστηριακή Μονάδα ΑΤΡ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το ’’Εργαστήριο Δοκιμών και Ελέγχων ΑΤΡ’’ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) αρχικά κατά ΕΝ 45001, και στην συνέχεια κατά ISO 17025/2002 και ISO 17025/2005, και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των διεθνώς αναγνωρισμένων ’’Εργαστηρίων ΑΤΡ’’ της αρμόδιας Γραμματείας του ΟΗΕ στη Γενεύη. Οι ‘’Εκθέσεις Ελέγχου’’ και τα ‘’Πιστοποιητικά ΑΤΡ’’ που εκδίδονται από τα εργαστήρια αυτά, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα μεταξύ τους και είναι διεθνώς αποδεκτά από τις αρμόδιες αρχές των χωρών που έχουν υπογράψει τη διεθνή Συμφωνία ΑΤΡ. (www.atpstation.thermo.mech.ntua.gr)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

To Εργαστήριο Μεταλλουργίας εντάσσεται στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστημονική περιοχή της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, της Διαχείρισης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, της Κεραμικής και Πυριμάχων.

Στον τομέα της έρευνας επιδεικνύει ιδιαίτερη δραστηριότητα, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν εκτελεσθεί ή εκτελούνται χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ύψους άνω των 3Μ€. Οι ερευνητικές του δραστηριότητές είναι επικεντρωμένες στον τομέα των εξαγωγικών βιομηχανιών συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των μεταλλευμάτων και των βιομηχανικών ορυκτών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών από μεταλλευτικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες, της ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων και της προσομοίωσης μεταλλουργικών διεργασιών. Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με χαρακτηριστική εφαρμογή το ερευνητικό πρόγραμμα H2SUSBUILD όπου προβλέπεται ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΠΠΛ, κατάλληλο για τη κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και ψύξη. (www. h2susbuild.ntua.gr)

NANOPHOS
H εταιρία παρέχει πρωτοποριακές επικαλύψεις για κεραμικές, γυάλινες ή άλλες επιφάνειες. Τα τελικά προϊόντα μετά την επικάλυψη εμφανίζουν αντιβακτηριακές, αυτοκαθαριζόμενες και αντιθαμβωτικές ιδιότητες, απλά και μόνο με την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον φως. Η NanoPhos εκμεταλλεύεται επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας, ώστε να προωθήσει στην εγχώρια και διεθνή αγορά λειτουργικά προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία και μικρό κόστος. Άμεσος στόχος της εταιρείας η είσοδος στην αγορά των κεραμικών πλακιδίων. Ήδη επιχειρείται εξάπλωση και στην ευρωπαϊκή αγορά με ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές.(www.nanophos.com )

Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο (BBEM)

Έργο του ΒΒΕΜ είναι να συλλέγει υλικό, να διαφυλάττει, να ερευνά και να εκθέτει, με στόχο την εκπαίδευση σ’ ότι αφορά τη βιοτεχνική – βιομηχανική ιστορία της περιοχής και κατ’ επέκταση μέσα απ’ αυτή την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της χώρας. Οι υπηρεσίες του Μουσείου αφορούν εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένειες και όλοι οι φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα μουσεία, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, τη τεχνολογία κι όσους ασχολούνται μ’ αυτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τα σχολεία, τη συνεργασία με το Μεταλλευτικό Μουσείο Δήλου κ.ά. (www.bbem.edu.gr)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής αρχαιολογίας και βιομηχανικής κληρονομιάς.(http://kpe-lavriou.att.sch.gr)
 
Λασκαρίδης Χρήστος

Παρέχουν ξύλινα δάπεδα και επενδύσεις όψεων κτιρίων εσωτερικού χώρου της Havwoods International και για εξωτερικούς χώρους, καταστρώματα, επενδύσεις όψεων και περιφράξεις  από το υβριδικό καινοτόμο υλικό  “Resysta” της  Resysta Technology. (www.laskarides.gr)

New Level Constructions MON.IKE

Είναι κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία με αντικείμενο την έρευνα, την κατασκευή, και την εφαρμογή ειδικών κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλου, μπρούντζου και σιδήρου. (http://kinoussis.gr/)

ΕΡΚΑΜΥΛ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.ΙΚΕ)

Είναι εταιρεία με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην πιστοποίηση ιδιοτήτων των υλικών, την παροχή συμβουλών, τη συγκρότηση επιχειρηματικών σχεδίων σε θέματα περιβάλλοντος, καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων σχετικά με πρώτες ύλες, βιομηχανικά ορυκτά και δομικά προϊόντας και την κατάθεση προτάσεων και τη συμμετοχή σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

BIOGEN3D/ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 3D

Είναι εταιρεία με αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών στους κλάδους της σύνθεσης και χαρακτηρισμού βιουλικών, τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής (3D εκτύπωση) και προκλινικών μελετών. 

Λίστα εταιρειών
Δείτε τις εταιρείες που έχουν ιστοσελίδες στον ιστότοπο του Τ.Π.Π.Λ.