Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Το Τ.Π.Π.Λ. πλαισιώνεται από ικανούς, έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες που αποτελούν ένα ευέλικτο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τις στεγαζόμενες σε αυτό επιχειρήσεις. Επιπλέον, η σχέση του Τ.Π.Π.Λ. με το Ε.Μ.Π. και τα εργαστήριά του, του δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε έγκυρη και εξειδικευμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και παρέχει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών σε τεχνολογίες αιχμής.

Λοιπές υπηρεσίες

 • Φύλαξη των εγκαταστάσεων σε 24ωρη βάση
 • Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
 • Συντήρηση κήπων (κοινοχρήστων)
 • Δίκτυο εξειδικευμένων συνεργείων για συντήρηση κτηρίων (outsourcing) και εγκαταστάσεων

Στη φάση της πλήρους ετοιμότητας του Πάρκου, εκτός από τις γενικές υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων που υπάρχουν σήμερα, θα προσφέρεται ένας σημαντικός αριθμός λειτουργιών και υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, χωρίς πάγιες χρεώσεις, αλλά κατόπιν ad hoc τιμολογήσεως και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Διοικητική - Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Διαχειριστικές - Επενδυτικές Συμβουλές (βελτιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων, λογιστική υποστήριξη, νομικές συμβουλές, έρευνες αγοράς κ.λπ.).
 • Διασυνδέσεις με κέντρα χρηματοδότησης υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου
 • Ερευνητικές - Τεχνολογικές υπηρεσίες (συνεργασία των ερευνητικών τμημάτων των επιχειρήσεων με τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π., ειδικές έρευνες, εργασίες  διαμεσολάβησης μεταξύ Ε.Μ.Π. και επιχειρήσεων, κ.λ.π.)
 • Υπηρεσίες πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκη, σύνδεση με το δίκτυο του Ε.Μ.Π. και γενικότερα υπηρεσίες δικτύου, επιστημονικά έντυπα, κ.ά.)
 • Χρήση ειδικών χώρων και υποδομών υψηλής τεχνολογίας (συνεδριακών χώρων, αίθουσας τηλεδιάσκεψης, κ.λπ.)
 • Ειδικές υπηρεσίες (δυνατότητες τηλεμπορίου και τηλεργασίας, κ.ά.)
 • Εκπαίδευση (οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, κ.λ.π.)
 • Αναψυχή (αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόριο, καντίνα κ.ά.)