Κίνητρα για τη Μίσθωση χώρων εντός του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου για νέους επιστήμονες αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τα κίνητρα αφορούν σε νέους επιστήμονες αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ(από χρόνο κτήσης πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου έως και πέντε (5) έτη), είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως βασικοί μέτοχοι (ποσοστό άνω του 50%) σε εταιρικά σχήματα.

  1. Μειωμένο μίσθωμα κατά 25% σε σχέση με την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική του Τ.Π.Π.Λ. για τα πέντε πρώτα χρόνια της μισθωτικής σχέσης.
  2. Ταμειακή διευκόλυνση, δηλαδή καταβολή του 50% του μηνιαίου μισθώματος για τον πρώτο χρόνο μίσθωσης, καταβολή του 100% του μισθώματος για τον δεύτερο χρόνο, καταβολή του 150% του μισθώματος για τον τρίτο χρόνο (δηλαδή αποπληρωμή του 50% του μισθώματος από τον πρώτο χρόνο) και τέλος καταβολή του πλήρους μισθώματος από τον τέταρτο χρόνο και μετά.

Αναπτυξιακός Νόμος