Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Companie Française des Mines de Laurium) αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής τόσο από την άποψη της κλίμακας όσο και λόγω του γεγονότος ότι διασώζεται σχεδόν το σύνολο του κτιριακού δυναμικού από την ίδρυσή του, καθώς και μεγάλο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού του. Ολόκληρο το συγκρότημα της ΓΕΜΛ (κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) έχει κηρυχθεί "νεότερο μνημείο" από το ΥΠΠΟ, ενώ το τμήμα του στο οποίο εκτελέσθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης έχει κηρυχθεί και διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η δημιουργία του ΤΠΠΛ είναι σύμφυτη με την ανάληψη, από μέρους του Ε.Μ.Π. του μεγάλου έργου της αποκατάστασης – ανασυγκρότησης των ιστορικών εγκαταστάσεων της Γ.Ε.Μ.Λ. Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται στα 250.000  τ.μ. Από τις τρεις διακριτές κτιριακές ενότητες του συγκροτήματος έχουν αποκατασταθεί και στεγάζουν τις λειτουργίες του Πάρκου 18 κτίρια με συνολικά καλυμμένη επιφάνεια 13.000 τ.μ. περίπου.
Τα 14 κτίρια με αντιστοιχούσα καλυμμένη επιφάνεια 12.000 τ.μ., συγκροτούν την πρώτη κτιριακή ενότητα. Η αποκατάστασή τους  χρηματοδοτήθηκε από το συνολικό πρόγραμμα ίδρυσης του Τεχνολογικού Πάρκου, ενώ από τα υπόλοιπα τέσσερα κτίρια, με εμβαδόν 1.000 τ.μ.  περίπου, τα δύο χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα εργαστηρίων του Ε.Μ.Π. και τα υπόλοιπα δύο από ιδιωτικούς πόρους, με αυτοχρηματοδότηση των εγκατεστημένων εταιρειών.
Τα 10.000 τ.μ. φιλοξενούν τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στη σχετική παράγραφο, ενώ τα 3.000 τ.μ. στεγάζουν τις πολιτιστικές και υποστηρικτικές του Πάρκου χρήσεις.

Έτσι το Τ.Π.Π.Λ. διαθέτει:

 • Αίθουσα διαλέξεων 100 θέσεων με οπτικοακουστικό εξοπλισμό (video, dvd, video projector, large screen, sound ampl. PC, slide projector) στο παλαιό Φαρμακείο.
 • Τέσσερις αίθουσες σεμιναρίων, δυναμικότητας 20 ατόμων η κάθε μία, πλήρως εξοπλισμένες, στο ισόγειο της Βίλας Σερπιέρη, όπου στεγάζεται και η Διοίκηση του Πάρκου.
 • Υπαίθριο αμφιθέατρο, χωρητικότητας 500 περίπου καθήμενων ατόμων στις κερκίδες και δυνατότητα έως και ισόποσης τοποθέτησης θέσεων στο χώρο της “ορχήστρας”.
 • Διάφορους υπαίθριους χώρους για εκδηλώσεις (κήπος Βίλας Σερπιέρη, πλατεία Μηχανουργείου, κ.ο.κ.)
 • Αίθουσα εκδηλώσεων, 580 τ.μ. με οπτικοακουστικό εξοπλισμό (video, dvd, video projector, large screen), sound ampl., slide projector), στο παλαιό Μηχανουργείο. Η αίθουσα βρίσκεται σε «επαφή» με αίθουσα - εν δυνάμει εκδηλώσεων και χώρο καφέ – εστιατορίου ο οποίος και μπορεί να φιλοξενήσει υπηρεσίες εστίασης.

Υποδομές ευρύτερης περιοχής

/uploads/so/5-/so5-lkr-8BoYhXPgK8nwmA/bulb_photo_blue.jpg

Oι υποδομές της ευρύτερης περιοχής αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης της προσπάθειας του ΤΠΠΛ. Πρόκειται για:

 • Tο διεθνές αεροδρόμιο "Eλευθέριος Bενιζέλος".
 • Tον οδικό άξονα Eλευσίνας - Σταυρού - Σπάτων – Λαυρίου.
 • Tο νέο λιμάνι του Λαυρίου.

Ιδιαίτερα στο θέμα των συγκοινωνιακών υποδομών, στο προσεχές μέλλον αναμένεται η πλήρης αναβάθμισή τους με την συνέχιση της Αττικής Οδού και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου μέχρι την πόλη του Λαυρίου.

Οι παραπάνω υποδομές συμπληρώνονται με εξίσου σημαντικά έργα στην περιοχή του Λαυρίου, όπως:

 • Δίκτυο οπτικών ινών (OTE)
 • Τεχνολογίες ISDN και ADSL (OTE)
 • Δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό κέντρο ("Unitel" – TWIN PEAK, Τ.Π.Π.Λ)
 • Μαρίνα σκαφών αναψυχής του Λαυρίου (OLYMPIC MARINE)
 • Αίθουσες εκδηλώσεων και εκθέσεων (Μηχανουργείο Δήμου, YΠΠO, TΠΠΛ)
 • Υπαίθριο Θέατρο του TΠΠΛ.


Επίσης, επειδή συστατικό στοιχείο του TΠΠΛ αποτελεί η πολιτιστική διάσταση, αξίζει να σημειωθεί η γειτονία του χώρου με:

 • Tο "Nαό του Ποσειδώνα" στο Σούνιο
 • Tο αρχαίο θέατρο του "Θορικού"
 • Tο "Aρχαιολογικό Mουσείο" του Λαυρίου
 • Tο "Oρυκτολογικό Mουσείο" του Λαυρίου
 • Tο "Oρυκτολογικό Mουσείο" του Aγίου Kωσταντίνου
 • Tην αίθουσα "Eυτέρπη"
 • Την αίθουσα εκδηλώσεων (Πολιτιστικό Κέντρο) του Δήμου Λαυρίου.
 • Tις ανασκαφές στο χώρο των "Aρχαίων Mεταλλευτικών Πλυντηρίων"